Slovensko v medzinárodných infraštruktúrach výskumu a vývoja

Konferencia KVTS: SLOVENSKO V MEDZINÁRODNÝCH INFRAŠTRUKTÚRACH VÝSKUMU A VÝVOJA

Cieľom podujatia je prispieť k zvýšeniu:
• zapojenia slovenských subjektov do obstarávaní vo výskumných infraštruktúrach;
• návratnosti zdrojov SR;
• povedomia výskumníkov a odbornej verejnosti o výskumných infraštruktúrach, kde je SR zapojená