Služobné zákroky príslušníkov Policajného zboru a aplikácia zásady primeranosti z trestnoprávneho a administratívnoprávneho hľadiska – APVV 17/0217

Prezentácia výsledkov projektu APVV 17/0217.