Smart city v praxi

Stratégia smart city musí byť bez výnimky riadiacim nástrojom so všetkými jeho atribútmi. Moderné technológie musia byť implementované ako technické prostriedky na dosahovanie úplne konkrétnych sociálnych, a následne ekonomických cieľov mesta, obce či regiónu. K tomu je potrebné porozumieť úžitku pre ich budúcich užívateľov. Pri realizácii a financovaní projektov je zároveň žiaduca spolupráca medzi verejným a súkromným sektorom, vrátane využívania tzv. alternatívnych modelov financovania. To všetko, spolu s prezentáciami skúseností, príležitostí a zaujímavých konkrétnych riešení pre smart mestá, obce a regióny v Slovenskej republike bude súčasťou tohoto e-wokshopu.