Košický kraj

07Nov

Vedecký workshop „Obchod a marketing“ vytvára priestor pre prezentáciu a diskusiu otázok vyplývajúcich z riešenia...

07.11.2022 | 13:30 - 15:00
10Nov

Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou Univerzity P. J. Šafárika v...

10.11.2022 | 17:00 - 21:00
25Nov

Jubilejný 10. ročník vedeckej konferencie s podnázvom Košické dni sociálnej práce prinesie odbornej ale i...

25.11.2022 | 08:00 - 17:00
07Nov

V rámci workshopu sa pozrieme na prácu forenzného analytika, ktorého úlohou je zistiť príčinu kybernetického...

07.11.2022 | 09:00 - 11:00
09Nov

V prednáške bude prezentovaný špeciálne upravený letecký systém pre umiestnenie LiDAR-u a hypersprektrálnej kamery. Zároveň...

09.11.2022 | 10:00 - 11:00
04Nov

Súčasťou výstavy bude expozícia včelárskych pomôcok a prístrojov od historických po moderné, včelárskeho oblečenia, rôznych...

04.11.2022 - 20.11.2022
10Nov

Keď je život vo vode a v jej okolí pod drobnohľadom.

10.11.2022 | 09:00 - 11:30
07Nov

Zaujímavosti o živých organizmoch, ktoré majú v názve slovo "hviezda".

07.11.2022 | 10:00 - 11:00
09Nov

V rámci týždňa vedy a techniky sme si pre Vás pripravili zaujímavosti z katedry botaniky....

09.11.2022 | 12:30 - 14:00
02Nov

Podujatie je zamerané na významné projekty programu Horizont Európa riešené na PF UPJŠ v Košiciach...

02.11.2022 | 13:30 - 16:30