Sociálno-pedagogický výcvik animátora

GTF PU v Prešove v rámci rozvoja zručností a schopností svojich študentov v študijnom programe animácia voľnočasových aktivít pripravuje v spolupráci s organizáciou STAGEMAN trénovanie animátorov v priestoroch fakulty. Počas tréningu je využívaná metóda “edutainment”, pričom ide o vzdelávanie pomocou praktických príkladov. Teória kurzu je prepájaná s animačnými hrami a zábavou, čo zabezpečuje, že účastníci kurzu sa do procesu aktívne zapoja. Študenti sa dozvedia, o čom je práca animátora aj ako zvládať reálne situácie z praxe. Navyše sa môžu vďaka ponúknutým pracovným ponukám dostať do aquaparkov a 4**** hotelov po celom Slovensku či do zahraničia. V závere kurzu dostávajú účastníci certifikát.