Soft-skills a sebarozvoj v cestovnom ruchu

Podujatie sa organizuje hlavne pre potenciálnych budúcich odborníkov v oblasti cestovného ruchu. Jeho cieľom je sprehľadniť širokospektrálne možnosti rozvoja jedinca na personálnej a odbornej rovine. Na podujatí svojimi prednáškami vystúpia odborníci, ktorí sú známi v oblasti cestovania a cestovného ruchu. Témy prednášok sa budú pohybovať okolo svojich vlastných skúseností, ako aj odporúčaní v súvislosti s rozvojom najmä mäkkých zručností, potrebných k výkonu pracovných činností v oblasti cestovného ruchu.