Špeciálna pedagogika so zameraním na poruchy reči, poruchy učenia a poruchy správania

Cieľom je charakterizovať základné komponenty špeciálnej pedagogiky, jej prínosov pre sociálnu prácu a priblížiť jednotlivé oblasti špeciálnej pedagogiky, so zameraním na poruchy reči, poruchy učenia a poruchy správania.