Spolu tvoríme kraj

Cieľom konferencie je diskusia o podmienkach pôsobenia, úspechoch, príkladoch dobrej praxe či výzvach, s ktorými sa zástupcovia občianskej spoločnosti a predstavitelia regionálnej samosprávy stretávajú na území Trnavského kraja. Konferencia je ďalším z príspevkov trnavskej župy ku vzájomnej informovanosti a naplneniu spoločného záujmu zainteresovaných aktérov na spolupráci pri riešení spoločenských výziev a tvorby verejných politík s ohľadom na ich regionálny a miestny kontext či komunitný rozvoj.