Štandardy multidisciplinárnej spolupráce v školskej praxi

Cieľom podujatia je predstaviť vybrané štandardy v kontexte multidisciplinárnej spolupráce v rámci 5 úrovní podpory Systému prevencie a poradenstva , tiež možnosti integrovanej multidisciplinárnej podpory – inkluzívne princípy práce s cieľovými skupinami.