Starnutie ako filozofický a sociálny problém

Podujatie sa zameriava na Starnutie ako filozofický a sociálny problém optikou očami vedy, prostredníctvom ktorých sa uvedie publikácia do života, ktorej autorkami sú prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD., MBA a prof. PhDr. Viera Bilasová, CSc. Druhým pohľadom je optika očami hudby, v rámci ktorej sa na podujatí uskutoční koncert Ondreja Kandráča s rodinou.