Koncert

08Nov

Podujatie sa zameriava na Starnutie ako filozofický a sociálny problém optikou očami vedy, prostredníctvom ktorých...

08.11.2023 | 16:00 - 18:00
21Nov

Koncert je sprievodným podujatím uskutočneným v rámci vedeckej konferencie Ars et educatio. V tomto roku...

21.11.2023 | 18:00 - 20:00
22Nov

Koncert je sprievodným podujatím uskutočneným v rámci vedeckej konferencie Ars et educatio. V tomto roku...

22.11.2022 | 18:00 - 20:00