STOP DEKUBITOM (Stop Pressure Ulcers Day)

Každý 3. novembrový štvrtok v roku je venovaný kampani Stop dekubitom. Európsky poradný panel pre tlakové vredy (EPUAP) oceňuje snahu takýchto podujatí priblížiť dekubity verejnosti, odborníkom a tvorcom politík. Svetový deň stop dekubitom má upozorniť na dôležitosť boja proti preležaninám u pacientov na lôžku v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach a v domácej starostlivosti. Súčasťou podujatia bude otvorenie Simulačného centra starostlivosti o chronické rany na Fakulte zdravotníckych odborov PU v Prešove.