Stop kyberagresii

Účastníci sa dozvedia, čo spadá pod kyberagresiu, čo je kyberšikanovanie, sexting, kybergrooming; ako aj prečo k nim dochádza, ako ich možno rozpoznať. Budú môcť diskutovať o svojich vlastných skúsenostiach z edukačnej, preventívnej a poradenskej činnosti, preto je seminár vhodný pre učiteľov, špeciálnych pedagógov, sociálnych pedagógov, koordinátorov prevencie a výchovných poradcov. Súčasťou seminára bude predstavenie metodickej príručky C.Y.B.E.R. na riešenie kyberagresie a intervenčného programu rozvoja mediálnej a digitálnej gramotnosti MEDIÁLNY GRAMOTNÍK pre žiakov základných škôl.