Štylistika v osobách ruských a slovenských vedkýň a vedcov

Prezentácia problematiky, spojená s diskusiou, je adresovaná študentom filologického zamerania a záujemcom, ktorí sa chcú dozvedieť o personálnych výskumoch v oblasti súčasnej štylistiky a o ich lexikografickom spracovaní.