Súčasnosť a budúcnosť sociálnej práce v reflexiách spoločenských zmien

Jubilejný 10. ročník vedeckej konferencie s podnázvom Košické dni sociálnej práce prinesie odbornej ale i širšej verejnosti vhľad do aktuálnych problémov a otázok súvisiacich s rozvojom vedeckej a praktickej sociálnej práce v kontexte zmien, ktoré prináša súčasná spoločnosť.