Synodálnosť ako nevyhnutnosť a výzva súčasnej Cirkvi

Priblížiť aktuálne učenia Cirkvi o synodalite. Charakterizovať prebiehajúcu Synodu o synodalite. Popísať a analyzovať synody Spišskej diecézy. Pomôcť poslucháčom hlbšie pochopiť teologický význam úlohy, ktorú synodalita predstavuje v poslaní a účinkovaní Katolíckej cirkvi.