Technika, technológie a dobrý život? (Od ohniskových vecí k technológiám)

Cieľom prednášky je priblíženie ambivalentného charakteru techniky a technológií, ktoré na jednej strane predstavujú skutočné zlepšenie života človeka a jeho emancipáciu, na strane druhej produkujú isté riziká a transformujú životné prostredie, čím ovplyvňujú aj zdravie človeka. V posledných desaťročiach sa z „tradične“ nazeranej techniky a z gréckeho techné (pojem používaný stáročia ba tisícročia, označujúci zručnosť, remeslo, umenie, postupy i výtvory ľudského druhu) – stáva „netradičný“ problém. Posunuli sme sa od vecí k technológiám, prijali sme víziu dobrého života neoddeliteľne spätého s technológiami, ktoré nám pomáhajú, zbavujú nás každodenných ťažkostí ale aj – a to je rovnako dôležité – robia nás šťastnými. Uvedomujeme si však živé problémy späté s technologickými zmenami a potrebu filozofie techniky, rovnako ako potrebu normatívnej reflexie etiky techniky?