Téma sociálneho vylúčenia v interaktívnych projektoch

Vizuálna umelkyňa Pavlína Fichta Čierna sa prostredníctvom mediálneho umenia, filmu, interaktívnych projektov či intervencií do verejného priestoru zameriava vo svojej tvorbe najmä na témy sociálneho vylúčenia, ale i politické témy a témy osobných tráum. Vo svojej prezentácii predstaví vybrané projekty, ktoré využívali súdobé technologické možnosti.