The Cradle-Trick Story in Bodel, Boccaccio and Chaucer in Slovak Translation

Kolískový úskok u Bodela, Boccaccia a Chaucera v slovenskom preklade.

Prednáška o slávnom príbehu dvoch lascívnych študentov, ktorý do textu pretavili (minimálne) traja autori. Prednášajúci sa zameria na verziu G. Chaucera, otca anglickej poézie, a predstaví úskalia prekladu Poviedky šafárovej, jednej z najznámejších poviedok v rámci diela Canterburské poviedky, ktorá vznikla na motívy textu J. Bodela i G. Boccaccia. Prednáška je v angličtine, ale zaznejú aj úryvky zo slovenských prekladov.