Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XXIV.

Medzinárodná vedecká konferencia v rámci TVT organizovaná Podnikovohospodárskou fakultou Ekonomickej univerzite v Bratislave so sídlom v Košiciach v spolupráci s VŠB – Technická univerzita Ostrava