Tvorba 3D modelov pomocou fotogrametrie

V súčasnosti sa tvorba 3D modelov pomocou fotogrametrie stala dostupnou, čo prináša veľa možností jej uplatnenia ako v technických tak aj prírodných vedách alebo v každodennom živote. Prednáška sa bude zameriavať na samotný spôsob tvorby 3D modelov a možnosti ich uplatnenia.