Účinky komplexov platinových kovov pri liečbe rakoviny

Prednáška je venovaná histórii objavov, mechanizmu účinku komplexov platiny, ruténia a iných komplexov platinových kovov pri liečbe rakoviny. Rakovina je v súčasnosti najzávažnejšie civilizačné ochorenie. Komplexy ruténia a paládia nachádzajú využitie aj v foto-dynamickej terapii nádorov.