Úloha vedcov, pedagógov a študentov pri spoločenských zmenách v roku 1989 a dnes.

Hosťom podujatia je RNDr. Pavol Demeš, CSc. bývalý minister medzinárodných vzťahov SR a poradca prvého slovenského prezidenta, spoluzakladateľ SAIA, politický analytik a občiansky aktivista. Téma prednášky/diskusie je spojená s TVaT, ale aj kontextom 17. novembra v zameraní na úlohu vedcov, pedagógov a študentov v zápase o demokratické hodnoty pri spoločenských zmenách v roku 1989, ale aj v dnešnej dobe.