Úvod do NLP: Ako lepšie porozumieť sebe aj iným

Prezentácia Bc. Edity Bugaty má za cieľ predstaviť neurolingvistické programovanie ako psychológiu interpersonálnej a intrapersonálnej komunikácie. Praktické cvičenia privedú účastníkov k lepšiemu uvedomeniu si ako pracuje ľudská myseľ, ako premýšľame a ako funguje motivácia.