Veda v psychológii alebo psychológia vedou

Zámerom podujatia je prezentovanie projektov výskumných bakalárskych prác študentov 3. ročníka odboru Psychológia. Študent v priebehu prezentácie predstaví: výskumný problém, výskumné hypotézy, výskumnú vzorku a metódy. Nasleduje spätná väzba o aktuálnom stave výskumnej práce.