Vedecký seminár

Vedecký seminár organizovaný Katedrou románskych a slovanských jazykov FAJ na tému :
Kultúrne a jazykové konexie : románske a slovanské jazyky.
Kedy: piatok 10.11.2023 o 11,00 hod.
Kde: Ekonomická univerzita v Bratislave
miestnosť E2.08