Vedecký workshop Technické vedy a výrobné manažérstvo 2022

Cieľom vedeckého workhshopu ESPM 2022 je v zmysle záverov a poznatkov ESPM 2015 a následných workshopov ESPM 2017 a 2018 kontinuálne rozširovať a prezentovať poznatkovú bázu formou výstupov vedecko – výskumnej činnosti a praktických skúsenosti z oblasti progresívnych technických, manažérskych a systémových inovácií, z oblasti nástrojov udržateľnej spotreby a produkcie, zeleného rastu, priemyslu 4.0, inteligentného priemyselného manažérstva a zvyšovania kvality života.