Vedy o športe dnes …

Cieľom podujatia je priblíženie výskumných zámerov, ktoré realizuje KTVŠ a to tak, aby hlavní riešitelia grantových úloh priblížili jednotlivé zámery nielen potenciálnym doktorandom, ale aj študentom, ktorí si budú vyberať témy bakalárskych a diplomových prác, či verejnosti