Venuj deň svojmu zdraviu

Dňa 14.11.2022 organizuje Ústav výživy a genomiky Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre v spolupráci so študentským spolkom Vitruvian podujatie s názvom „Venuj deň svojmu zdraviu“ pri príležitosti Študentských dní nitrianskych univerzít, a taktiež v súvislosti s aktuálne prebiehajúcim Týždňom vedy a techniky na Slovensku. Podujatie je realizované v rámci projektových aktivít zameraných na prepájanie teórie s praxou s aktívnou účasťou študentov v oblasti preventívnej výživy a nutričného poradenstva. Podujatie je zamerané na sériu preventívnych skríningových vyšetrení (cholesterolémia, glykémia, triacylglycerolémia, tlak krvi) určených pre študentov a verejnosť. V rámci aktivity budú mať zúčastnení možnosť absolvovať aj antropometrické vyšetrenie prostredníctvom metódy multifrekvenčnej bioelektrickej impedancie s následnou interpretáciou výsledkov a poradenstvom. V prípade záujmu bude možné vyhodnotiť aj vopred pripravený jedálniček.