Virtuálna prehliadka výsledkov činnosti FZ TnUAD v realizovaných vedeckovýskumných projektoch

Cieľom prezentácie je predstaviť čitateľovi výsledky vedeckovýskumných aktivít pracovníkov Fakulty zdravotníctva TnUAD v aktuálne riešených projektoch. Prezentácie sú pripravené vo vizuálnom formáte a v rámci podujatia „Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2023“ budú dostupné on-line nepretržite 24 hodín denne na webovej stránke fakulty. Riešiteľské kolektívy predstavia výsledky z oblasti ekonomických aspektoch emigrácie absolventov vysokých škôl v zdravotníckych odboroch a procesov personálneho riadenia v nemocniciach a ich nastavenia. Významnú časť bude tvoriť implementácia multimediálnych prístupov do vzdelávania v oblasti zvládania mimoriadnych epidemiologických situácií a ošetrovateľských intervencií.