Virtuálna prehliadka výsledkov činnosti FZ TnUAD v realizovaných vedeckovýskumných projektoch

Cieľom prezentácie je predstaviť čitateľovi výsledky vedeckovýskumných aktivít pracovníkov Fakulty zdravotníctva TnUAD v aktuálne vypracovaných projektoch. Prezentácie sú pripravené vo vizuálnom formáte a v rámci podujatia „Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2022“ budú dostupné on-line nepretržite 24 hodín denne. Riešiteľské kolektívy predstavia výsledky v oblasti strachu z pádu u seniorov, ekonomických aspektoch emigrácie absolventov vysokých škôl v zdravotníckych odboroch, procesov personálneho riadenia v nemocniciach a ich nastavenia. Významnú časť tvorí implementácia nových informačných technológií, a to predovšetkým v oblasti kreovania novej online platformy pre študentov lekárskych a nelekárskych odborov so zameraním na hyperbarickú medicínu, digitalizáciu v diagnostike pohybového systému a implementáciu multimediálnych prístupov do vzdelávania. Vytvorenie simulačného centra predstavuje syntézu prezenčnej i elektronickej formy edukácie študentov Fakulty zdravotníctva TnUAD.