Vízie udržateľného rozvoja Slovenska 2050

Na podujatí sa predstavia relevantné dokumenty pre tvorbu Vízie a stratégie a bude predstavený proces prípravy z pohľadu gestora MIRRI SR. V moderovanej diskusii sa budú pracovné skupiny zaoberať otázkami “Kde sa nachádzame?”, “Akým najväčším výzvam čelíme?”, “Čo sú najvážnejšie prekážky?”, “Implementácia ako kľúčový problém presadenia udržateľného rozvoja” a následne budú diskutované v plenárnej diskusii. Na záver budú odprezentované ďalšie kroky pri príprave a implementácii Vízie a stratégie.