Vtáky a ich ochrana, prednáša Mgr. Ján Gúgh

Na prednáške so zameraním na ochranu a monitoring vtáctva na Slovensku sa oboznámime s praktickými otázkami týkajúcimi sa ornitológie, ochrany druhov a ich monitoringu.