Vy sa pýtate – my odpovedáme : problematika evidencie výstupov publikačnej činnosti, vyhľadávanie metrík časopisov

Seminár venovaný problematike publikačnej činnosti.