Vyšetri si svoju posturu

Podujatie je zamerané na prezentáciu študijného odboru fyzioterapia.
Prezentácia odboru fyzioterapia sa bude zaoberať ukážkami diagnostických techník zameraných na prácu fyzioterapeuta. Možnosti vyšetrenia držania tela, vyšetrenie a hodnotenie stavu nožnej klenby a taktiež možnosti fyzioterapeutickej intervencie v rámci autoterapie. Možnosti štúdia na FZO v odbore fyzioterapia budú podané prostredníctvom propagačných materiálov.