Výskum a obnova hradov v Prešovskom kraji

Mgr. Peter Harčár – Výskum a obnova hradov v Prešovskom kraji.

Záujem laickej i odbornej verejnosti o hrady a hradné ruiny v súčasnosti opätovne narastá. Predostrená téma si preto kladie za cieľ priblížiť študentom histórie, resp. humanitných vied problematiku a špecifiká obnovy objektov hradnej architektúry na území Prešovského kraja, a to v kontexte odbornej pamiatkovej starostlivosti.