Výskum Árpádovských kráľov a ich pohrebísk. Najnovšie archeologické a genetické výsledky.

Prednášajúci: Balázs Gusztáv Mende – vedúci výskumný pracovník Archeogenomického ústavu Výskumného centra humanitných vied Výskumnej siete Loránda Eötvösa. Diskutujúcimi sú Melinda Nagy, József Liszka a László Szarka.