Výskum kozmického odpadu u nás a v zahraničí, prednáša Mgr. Matej Zigo

Od prvého štartu na obežnú dráhu okolo Zeme ubehlo už mnoho rokov a ľudstvo za tento čas prišlo na ich široké využitie, od telekomunikácie, cez navigáciu až po rôzne vedecké účely. Avšak veľká premávka na týchto dráhach vytvorila nový problém, čo s objektami po skončení ich misie alebo v momente, keď sa ich funkcionalita stratí. Objavil sa pojem Kozmického odpadu. Takýto materiál sa začína na obežných dráhach hromadiť a tvorí veľké nebezpečenstvo pre ešte bežiace misie, nové misie, ale pre misie s ľudskou posádkou.
Dnes už poznáme mnoho spôsobov ako dané objekty monitorovať a charakterizovať ich dráhy, či materiálové vlastnosti, vďaka bežným astronomickým prístrojom a meraniam, ktoré používame pre popis prírodných materiálov asteroidov. Týmito metódami, vieme získať dôležité dáta, vďaka ktorým sa dá minimalizovať riziko zrážok dvoch kompaktných objektov alebo navrhnúť misiu, ktorá by fyzicky daný objekt odniesla z danej obežnej dráhy.
Prednáška sa bude venovať definícii spomínaného problému, vymedzeniu základných pojmov a metód, ktoré nám môžu pomôcť pri stabilizácii danej populácie. Zároveň sa pozrieme ako je to s výskumom v iných Európskych krajinách, ale aj na Slovensku, a či aj Slovensko dokáže dopomôcť pri riešení týchto problémov.