Výskumný seminár “Dizajn a paradigmy vedeckého výskumu”

Kvalitatívny, kvantitaívny a zmiešaný výskum. Prístupy kvalitatívneho výskumu. Dizajn a metodika výskumu riešeného na Katedre sociálneho rozvoja a práce NHF EUBA.