Vývoj počtu Reformovaných na Slovensku a výchova teológov

Prednáška: Doc. ThDr. Alfréd Somogyi, PhD. Vývoj počtu Reformovaných na Slovensku a výchova teológov.