Významní vedci Ruska: D. I. Mendelejev, I. P. Pavlov, S. P. Koroľov, S. V. Kovalevskaja

Podujatie je adresované študentom filologického zamerania a záujemcom o významných svetových vedcov z rôznych odborov.