Vzťah medzi Európskou úniou a stredoeurópskymi univerzitami

Prednáša prof. László Trócsányi.