Web scraping v R

Prostredníctvom web scrapingu dokážeme stiahnuť väčšie množstvo dát z webstránok. Skladá sa z dvoch častí, a to zo scraperu a crawleru. Crawler v princípe prehľadáva web, hľadá konkrétne údaje pomocou odkazov na internete – takmer ako človek. Scraper je nástroj ktorý údaje z webu potom „zoškriabe“. Počas prezentácie vytvoríme vlastného robota v R-ku a zozbierame dáta za publikácie univerzít.