Willkommen bei den Hartmanns

Premietanie zaujímavého filmu z nemeckej produkcie.
Podujatie je určené pre študentov germanistiky FF UMB a je spojené s besedou.