XIII. doktorandská konferencia Dôvera (a nedôvera) vedeckých informácií – popularizácia výskumu

XIII. konferencia je zameraná na skutočnosti, ktorá naznačuje, že vedecké poznatky sú skresľované a spochybňované, na rozdiel od nepodložených informácií, ktoré sú šírené a vnímané ako dôveryhodné. Táto skutočnosť otvára priestor pre bazálnu otázku dôvery vo vedu, ako základnú oblasť vedeckého poznania. Ako je možné presvedčiť verejnosť o dôveryhodnosti prezentovaných informácií, o ich relevantnosti či prínose pre spoločenskú prax. O to viac táto téma rezonuje v období pandémie a šírenia nepravdivých informácií a hoaxov.