XXIV International Conference of Young Scientists ICYS 2022

Medzinárodná konferencia pre mladých vedcov ICYS 2022 sa uskutoční 10. a 11. novembra 2022 na akademickej pôde Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v kongresovej sále Výskumného centra AgroBioTech kombinovanou metódou (prezenčne aj online). Cieľom konferencie je vytvoriť priestor pre prezentáciu výstupov vlastnej tvorivej činnosti najmä doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Príspevky budú publikované v zborníku (Proceedings of the ICYS 2022).