Zachrániš život – daruješ život

Podujatie je zamerané na prezentáciu študijného odboru UZS – praktické ukážky poskytovania PP pri vybraných akútnych stavoch – KPR u dospelého a dieťaťa, AED, dusenie sa a imobilizačné techniky.