Nitra

11Nov

Workshop so skúseným lektorom osobného rozvoja zdravotníckych pracovníkov, zameraný na vzdelávanie mäkkých zručností, ktoré musia...

11.11.2022 | 09:30 - 14:00
10Nov

Workshop zameraný na predstavenie teoretického základu simulácie ako efektívneho pedagogického prístupu pre vzdelávanie sestier v...

10.11.2022 | 09:30 - 12:30
08Nov

Prezentácia aktuálnych postupov pri kardiopulmonálnej resuscitácii podľa aktuálne platných guidelines ERC 2021. Účastníci si prakticky...

08.11.2022 | 11:00 - 12:30
08Nov

Podujatie je zamerané na zdravý životný štýl, duševnú hygienu a poradenstvo v prevencii civilizačných chorôb...

08.11.2022 | 09:00 - 13:00
08Nov

Zámerom podujatia je prezentovanie projektov výskumných bakalárskych prác študentov 3. ročníka odboru Psychológia. Obsahovým zameraním...

08.11.2022 | 07:30 - 09:00
10Nov

O pandémii máme dostatočné množstvo informácií z hľadiska jej dopadu na zdravie človeka, no ovplyvnila...

10.11.2022 | 09:30 - 10:30
10Nov

Prednáška sa zameriava na zdôraznenie významu rozvoja priestorových zručností. Jej cieľom je predstaviť aj konkrétne...

10.11.2022 | 13:00 - 14:30
08Nov

Prehliadka výstavy v Nitrianskej galérii spojená s prednáškou lektorky, interpretáciou umenia a seminárom pre študentov...

08.11.2022 | 11:00 - 12:00
09Nov

Podujatie sa organizuje hlavne pre potenciálnych budúcich odborníkov v oblasti cestovného ruchu. Jeho cieľom je...

09.11.2022 | 10:00 - 12:30
07Nov

Splnomocnenec pre Východné partnerstvo Ministerstva zahraničných vecí Českej republiky, pán PhDr. Jan Marian bude prednášať...

07.11.2022 | 11:00 - 12:30