Značka: 2022

Výzva na zaslanie návrhov na ocenenie Cena za vedu a techniku

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky s cieľom podporiť rozvoj vedy a techniky a oceniť mimoriadne výsledky v...

20. júna 2022
Cena za vedu a techniku banner

Cena za vedu a techniku

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky udelí aj v roku 2022 najvyššie ocenenie v oblasti vedy a techniky,...

16. júna 2022
Banner k videosúťaži Týždňa vedy a techniky na Slovensku na rok 2022. Téma: Toto musím vyskúšať doma!

Videosúťaž

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR vyhlasuje 15. júna 2022 1. ročník video súťaže,...

15. júna 2022
Banner k fotografickej súťaži Týždňa vedy a techniky na Slovensku na rok 2022. Téma: Vynálezy bez dátumu spotreby.

Fotografická súťaž

Fotografická súťaž je súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI...

15. júna 2022
Banner k výtvarnej súťaži Týždňa vedy a techniky na Slovensku na rok 2022. Téma: Vynálezy bez dátumu spotreby.

Výtvarná súťaž

Výtvarná súťaž je už pravidelnou súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v...

15. júna 2022