Značka: 2022

Banner k videosúťaži Týždňa vedy a techniky na Slovensku na rok 2022. Téma: Toto musím vyskúšať doma!

Videosúťaž

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR vyhlasuje 15. júna 2022 1. ročník video súťaže,...

15. júna 2022
Banner k fotografickej súťaži Týždňa vedy a techniky na Slovensku na rok 2022. Téma: Vynálezy bez dátumu spotreby.

Fotografická súťaž

Fotografická súťaž je súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI...

15. júna 2022
Banner k výtvarnej súťaži Týždňa vedy a techniky na Slovensku na rok 2022. Téma: Vynálezy bez dátumu spotreby.

Výtvarná súťaž

Výtvarná súťaž je už pravidelnou súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v...

15. júna 2022